Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Jankovyčova
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bálintová Emma
 2.  Beňak Ján
 3.  Božok Branislav
 4.  Čerňanec Adam
 5.  Čvirk Mathias
 6.  Eroglu Elissa
 7.  Fogošová Petronela
 8.  Chvostaľová Nela
 9.  Iškovská Viktória
 10.  Jacko Fabián
 11.  Kičinková Petra
 12.  Kornuc Filip
 13.  Kuzma Jakub
 14.  Margová Zoja
 15.  Miľo Samuel
 16.  Nemet Jozef
 17.  Pavlíková Vanda

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria