Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Jankovyčova
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bálintová Emma
 2.  Božok Branislav
 3.  Čerňanec Adam
 4.  Čvirk Mathias
 5.  Eroglu Elissa
 6.  Fogošová Petronela
 7.  Chvostaľová Nela
 8.  Iškovská Viktória
 9.  Jacko Fabián
 10.  Kičinková Petra
 11.  Kornuc Filip
 12.  Kuzma Jakub
 13.  Margová Zoja
 14.  Miľo Samuel
 15.  Nemet Jozef
 16.  Pavlíková Vanda

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria