Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 1.A Sovičky
  4. 11. 2016

  Do galérie 1.A Sovičky boli pridané fotografie.

 • Základný fotoalbum
  4. 11. 2016

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Ochrana života a zdravia

   Ochrana života a zdravia - Obrázok 1  V dňoch 08.- 09.09.2016 prebiehalo v našej škole OZŽ (účelové cvičenie).   Vo  štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti. V piatok sme sa presúvali do ,, Kerty,, hľadajúc cestu podľa ,,kešiek,, (to bola nová úloha) na stanovištia a predviedli svoje zopakované a novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti. Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej   a športovej zdatnosti.  Preukázali sme  veľa vedomostí, zručností...Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili nielen na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana... ale aj pri hľadaní ,,kešiek,,. Táto úloha pripravená telocvikármi bola najlepšia. Nami očakávané  krásne slnečné počasie vyšlo.

  Ochrana života a zdravia - Obrázok 2   Ochrana života a zdravia - Obrázok 3  Ochrana života a zdravia - Obrázok 4  Ochrana života a zdravia - Obrázok 5

 • Začiatok školského roka 2016/17

  6. 9. 2016

  Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 1      Dňa 05.09.2016 sme slávnostne otvárali  nový šk.r. 2016 - 2017. Prišli sme po nádhernom lete oddýchnutí, veselí, utáraní.  Prváčikovia nesmelo v sprievode rodičov sa obzerali okolo seba.  Po hymne SR   sme si najprv vypočuli báseň   a privítal nás pán riaditeľ Mgr. L. Vjest  .

  Po vypočutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditeľa  triedni učitelia informovali svojich žiakov o programe na nasledujúci deň. Veď v novom školskom roku  nás čaká veľa učenia, povinností...  

  Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 2  Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 3 Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 4 Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 5 Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 6 Začiatok školského roka 2016/17 - Obrázok 7

 • Základný fotoalbum
  26. 6. 2016

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Základný fotoalbum
  29. 1. 2014

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Základný fotoalbum
  10. 5. 2013

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 2, Michalovce
  Školská 2, 071 01 Michalovce
 • +421 56 64 248 38

Fotogaléria