Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Ladislav Vjest Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Renáta Činčárová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Jozef Uchaľ Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Mária Adamová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Mária Buchtová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Mgr. Viera Čuvanová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
PaedDr. Beáta Gáborová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Juraj Gajdošoci Rozvrh
Učiteľ
Foto PaedDr. Radmila Hajdúková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
Mgr. Katarína Hamadejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Chvostaľová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Jankovyčova Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
PaedDr. Katarína Kamasová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Milada Karšňaková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Zlatuše Kleinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Kolesár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivan Králik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Cecília Krišťaková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Elena Lacová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Miroslav Mach Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Meňky Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ingrid Smetanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Šimková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Katarína Šlinská Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Ján Štofila Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Iveta Štofová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Irena Vargová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
PaedDr. Juraj Vetrecin Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
 
 
Mgr. Monika Vinerová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria