Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Elena Lacová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bellák Jaroslav
 2.  Beňak Miroslav
 3.  Fábry Marko
 4.  Ferčáková Margita
 5.  Frajkorová Karin
 6.  Hamorská Viktória
 7.  Horvátová Tímea
 8.  Janič Michal
 9.  Kačanovský Patrik
 10.  Malík Dávid
 11.  Maružan Eduard
 12.  Matej Enriko
 13.  Meglesová Sára
 14.  Nemcová Liana
 15.  Nováková Sandra
 16.  Papcun Samuel
 17.  Šenkeřik Jakub
 18.  Tomášová Viktória

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria