Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Elena Lacová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bellák Jaroslav
 2.  Beňak Miroslav
 3.  Fábry Marko
 4.  Ferčáková Margita
 5.  Frajkorová Karin
 6.  Hamorská Viktória
 7.  Harakaľová Karolína
 8.  Horvátová Tímea
 9.  Janič Michal
 10.  Kačanovský Patrik
 11.  Malík Dávid
 12.  Maružan Eduard
 13.  Matej Enriko
 14.  Meglesová Sára
 15.  Nemcová Liana
 16.  Nováková Sandra
 17.  Papcun Samuel
 18.  Šenkeřik Jakub
 19.  Tomášová Viktória

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria