Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Elena Lacová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bellák Jaroslav
 2.  Beňak Miroslav
 3.  Fábry Marko
 4.  Ferčáková Margita
 5.  Frajkorová Karin
 6.  Hamorská Viktória
 7.  Horvátová Tímea
 8.  Kačanovský Patrik
 9.  Malík Dávid
 10.  Maružan Eduard
 11.  Matej Enriko
 12.  Meglesová Sára
 13.  Nemcová Liana
 14.  Nováková Sandra
 15.  Papcun Samuel
 16.  Šenkeřik Jakub
 17.  Tomášová Viktória

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria