Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Činčárová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Andrejová Alexandra
 2.  Badida Peter
 3.  Bálint Damián
 4.  Časárová Petra
 5.  Čerňancová Sára
 6.  Hlohinová Sofia Natália
 7.  Janič Jaroslav
 8.  Kalejová Viktória
 9.  Kudráčová Sofia
 10.  Lancoš Adam
 11.  Macko Andrej
 12.  Mezei Marek
 13.  Schirok Eduard
 14.  Stuľak Matej
 15.  Vytykáč Boris

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria