Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Vinerová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Badida Peter
 2.  Bálint Damián
 3.  Beňák Kevin
 4.  Beňáková Ivana
 5.  Beňáková Lenka
 6.  Berezňaková Michaela
 7.  Časárová Petra
 8.  Dziurová Stefánia
 9.  Guzunovská Barbora
 10.  Hlohinová Sofia Natália
 11.  Hudák Patrik
 12.  Janič Jaroslav
 13.  Kudráčová Sofia
 14.  Petrová Viktória
 15.  Sakajto Jozef
 16.  Smolko Sebastián
 17.  Vytykáč Boris

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria