Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Vinerová
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Badida Peter
 2.  Bálint Damián
 3.  Beňáková Ivana
 4.  Beňáková Lenka
 5.  Berezňaková Michaela
 6.  Časárová Petra
 7.  Dziurová Stefánia
 8.  Guzunovská Barbora
 9.  Hlohinová Sofia Natália
 10.  Hudák Patrik
 11.  Petrová Viktória
 12.  Sakajto Jozef
 13.  Smolko Sebastián
 14.  Vytykáč Boris

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria