Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Čuvanová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Balážová Kristina
 2.  Beňák Marián
 3.  Beňáková Mariana
 4.  Čuhaničová Michaela
 5.  Demeterová Patrícia
 6.  Drapák Peter
 7.  Fencík Marko
 8.  Fencíková Alexandra
 9.  Hocman Šimon
 10.  Hrešo Richard
 11.  Jaciková Emília
 12.  Kapura Gejza
 13.  Karola Jakub
 14.  Kompuš Mário
 15.  Kotulová Žofia
 16.  Mindžák Peter
 17.  Pavlis Samuel
 18.  Sliško Pavol
 19.  Žonin Šimon

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria