Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Čuvanová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 7 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Balážová Kristina
 2.  Beňák Marián
 3.  Čuhaničová Michaela
 4.  Demeterová Patrícia
 5.  Drapák Peter
 6.  Fencík Marko
 7.  Fencíková Alexandra
 8.  Gubová Alexandra
 9.  Hocman Šimon
 10.  Hrešo Richard
 11.  Jaciková Emília
 12.  Kaleja Alex
 13.  Kapura Gejza
 14.  Karola Jakub
 15.  Kompuš Mário
 16.  Kotulová Žofia
 17.  Mindžák Peter
 18.  Pavlis Samuel
 19.  Sakajto Jozef
 20.  Sliško Pavol
 21.  Žonin Šimon

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria