Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.BIII.AIV.AV.AV.BVI.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Šimková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 3 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Baďura Adam
 2.  Bajužik Dominik
 3.  Behajla Michal
 4.  Bodnár Peter
 5.  Čižmár Dávid
 6.  Čuvan Martin
 7.  Guzej Daniel
 8.  Havran Slavomír
 9.  Hrindová Elisabeth Emma
 10.  Kornuc Michal
 11.  Križovenská Nikola
 12.  Macko Filip
 13.  Marcin Lukáš
 14.  Meglesová Laura
 15.  Mida Sebastián
 16.  Mitník Dávid
 17.  Mitrík Samuel
 18.  Paľo Leonard
 19.  Prokopovič Pavol
 20.  Rapcsák Balász
 21.  Smaržík Samuel
 22.  Smolko Tóbiás
 23.  Zbihlej Peter

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria