Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.B

Zoznamy žiakov: zápisI.AI.BII.AIII.AIV.AIV.BV.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Šimková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 4 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Baďura Adam
 2.  Bajužik Dominik
 3.  Behajla Michal
 4.  Beňáková Mariana
 5.  Bodnár Peter
 6.  Čižmár Dávid
 7.  Čuvan Martin
 8.  Guzej Daniel
 9.  Havran Slavomír
 10.  Hrindová Elisabeth Emma
 11.  Kornuc Michal
 12.  Križovenská Nikola
 13.  Macko Filip
 14.  Marcin Lukáš
 15.  Meglesová Laura
 16.  Mida Sebastián
 17.  Mitník Dávid
 18.  Mitrík Samuel
 19.  Paľo Leonard
 20.  Prokopovič Pavol
 21.  Smaržík Samuel
 22.  Smolko Tóbiás
 23.  Zbihlej Peter

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 2, Michalovce
    Školská 2, 071 01 Michalovce
  • +421 56 64 248 38

Fotogaléria